השופטת 11-07-2012

здание, где работают подонки, убийцы, сволочи и бандиты

כב’ השופטת,

בהתחלתך מ-11 ביוני 20-12 החלטת כי עד הישיבה ודיונים בעניין צורך שהות בתי בפנימיה יש להמשיך אותם התנאים שהיו קודם.

אך לאחר ישיבת בית המשפט תנאי כליאת בתי הוחמרו משמעותית ע»י מחלקת הרווחה.

כך, בתקופת קבלת החלטתך מ-11 ביוני הייתה לי אפשרות לקחת את בתי לסופי שבוע בימים הבאים: 12-11 במאי, 26-25 במאי, 16-15 ביוני, שזה פעם בחצי בחודש. הפגישה האחרונה נקבעה לפני ישיבת בית המשפט.

לאחר קבלת החלטתך מחלקת הרווחה צמצמה אפשרות לקחת את בתי לסופי שבוע עד פעם בחודש, שזה הפרעה בוטה של התנאים שקיימו.

וכפי כמתברר, גם זה לא בוודאות.

כמו כן, מובן כי סיום שנת הלימודים מהווה בכל פנימייה הרחבת מגעים עם הורים ולא הפך, כפי שמחלקת הרווחה החליטה.

מלבד כך, אף-על-פי שהלימודים הסתיימו, זמן אפשרות להשתמש במחשב ע»י בתי (30 דקות ביממה) לא השתנה. זמן בו מאפשרים לבתי לעיין בספרי לימוד אותם הבאתי לה לא השתנה, ולעיטים קרובות אוסרים לה את זה.

כמו כן, אוסרים לי לדבר עם בתי בשפה ברורה לנו ומשתמשים בעברית שלי כדי לייחס לי ביטויים אותם לא אמרתי, וזה מגיע לדברים מגוחכים. דבריי כי מדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית ואנשים בה מתנהגים בכפוף לחוקים ולבית משפט, ולא לפי רודנות הנהלה כפי שקורה במדינות טוטליטריות ופשיסטיות, פורש כאילו יש פשיזם בישראל ועובדת סוציאלית הנה פשיסטית וכי אני עם ביטויי מתערב לענייני משמורת. כאשר ביקשתי להסביר כיצד עובדים סוציאליים עושים מסכנות מוזרות כאלו הסבירו לי:
מקונטקסט שלפני דבריך.

מלבד דרישה זו לדבר עם בתי בעברית – השפה אותה אינני יודע מספיק ליחסים, זה הניסיון להפוך את יחסינו לבלתי שלמים, וכן להכניס לכל תקופת הפגישה את העובדה המתעצבנת זו – חוסר אפשרות לדבר בשפה ברורה.

אסרו לי, ללא הסבר סיבות, מגע טקטילי עם בתי שהיה בתור עיסוי כפות רגליים וכתפיים.

במעשים הנ»ל אני רואה רק רצונם של עובדות סוציאליות לשבור קשר אמוציונאלי שלי עם בתי.

כמו כן, הנני מודיע לכך:

בתי אמרה לי כי היא סירבה לעבור את רוב הבחינות, מאחר וסבורה שזה לא הוגן לקבל ציון, כאשר ידע שלה במקצוע תוך תקופת שהותה במרכז החירום לא התעמקה.

בתי סירבה להיפגש עם אימה. לפי דבריה, נתנו לנה רשות לא לצאת עם אימה לסופי שבוע, אך מאלצים באמצעות איומים להיפגש עם אימה. עובדות סוציאליות של מרכז החירום אסנת ויעל איימו לה בעונשים במידה של סירובה להיפגש עם אימה. בתי התלוננה לי על כך בנוכחות עובדת סוציאלית זהר.

בתקופת מגוריה של בתי עם אימה היא גם לא רצתה להיפגש את אימה ושהותה במרכז החירום לא שינה כלום בעניין זה, למרות טענותיהן השקריות של עובדות סוציאליות, אך הבאתי את בתי למרכז הקשר לפגישות עם אימה ללא איומים כלשהם.

אך אתה קיבלת חוות דעתן השקריות של עובדות סוציאליות שאני מונע לפגישות בתי עם אימה.

כעת בתי הנמצאת תחת פיקוח מחלקת הרווחה כבר יותר מארבעה חודשים, אך האשמות בחסר רצונה של בתי להיפגש עם אימה מחלקת הרווחה מפנה באופן שקרי עלי.

אסרו לי להעביר למרכז החירום שתייה כלשהי לבתי. קודם הסבירו זה בכך כי אסור לילדה להשתמש בהרבה סוכר (למרות שאיש לא קבע נורמת הממתקים), אבל כאשר הצעתי להביא מים טהורים גם קיבלתי תשובה שלילית מעובדת סוציאלית.

על סמך עובדה זו ועובדות מלוות נוספות הנני חודש כי במרכז החירום נותנים לילדים יחד עם שתייה תכשירי הרגעה כלשהם מסוג ברום או אמצעים מסוממים.

כל זה, יחד עם הגבלת גישה למחשב (חצי שעה ביממה), איסור בקריאת ספרי לימוד לפי בחירת בתי, מונעים להתפתחותה האינטלקטואלית של בתי שכנראה נכלל להחלטת מחלקת הרווחה – לעכב כפי שאפשר התפתחות אינטלקטואלית של הילדים הנמצאים שם. למחלקת הרווחה נוח יותר לעבוד עם דבילים.

חוסר גישה למחשב ולאינטרנט גורם לסבל בתי והנו עינוי בפועל, מאחר ובתי בת 11 התחילה לשחק במשחקי מחשב מגיל שנתיים-שלוש ובגיל ארבע היה לה מחשב משלה וקשר שלה איתו לא יוגבל במשחקים במובן רגיל של המילה. בתי עסקה בעיצוב בתוכנה מיוחדת לילדות ויש לה אתר שלה.

מחלקת הרווחה הורסת בכוונה את עולמה של בתי. היא מנסה להוציא אותה משיוון נפש ולגרום למחלות נפשיות.

עובדות סוציאליות מסרבות לנמק את החלטותיהן ומודיעות רק שלפי דעתן החלטות אלו הן לטובת יוליה ומאשמות אותי בפרנויה. הרי אני רק מבקש לדעת על עילות החלטותיהן.

אך, כנראה, עילות החלטות עובדות סוציאליות הן כל כך נתעבות ומהוות פשע נגד הילדה ונפשה שהן מעדיפות להסתיר אותן.

מחלקת הרווחה אסר לי להביא את חברות בתי לשמירת קשרים ובתי סובלת מכך מאוד.

טענות מחלקת הרווחה שבתי נמצאת במרכז החירום, מאחר ואחרת היא איננה יכולה להיפגש עם אימה, גם שקריות. לאם בתי ולעורך דינה הוצע הסכם הבא.

אם בתי דרך עורך דינה סירבה לקבל אותו והצהירה כי מטרתה היא לא שבתי תגור עם אימה, אלא שהיא לא תגור איתי.

הנני משתדל לתמוך אופטימיות ומצב רוח טוב לבתי, אך יותר ויותר אני רואה אצלה דכאון ואפאטיות.

על סמך האמור לעיל הנני מבקש לפני דיון משפטי על מקום מגוריה של בתי יוליה, אשר נקבע ל-13.11.2012, להחזיר את בתי הביתה, כדי שהיא תרגיש טוב, תפגוש חברותיה, ללמוד, לקרוא ספרים המעניינים לה, לראות סרטים שהיא אוהבת, והעיקר – להרגיש מאושרת.

ובוודאי, שבחוסר פרובוקציות קבועות של מחלקת הרווחה לחדש קשרים לא כפייתיים של בתי עם אימה. כב השופטת, אם מסיבה כלשהי את תחליטי כי לא מגיע אושר לבתי, הנני מבקש לקבוע תנאי שהותה במרכז החירום עם סיום רודנות שלא ראוי למדינה דמוקרטית, כדלקמן:

כל סוף שבוע יתאפשר לבתי לצאת לאחד מהוריה;

לערוך פגישותיי עם בתי במרכז החירום במועד מתאים לי ולא לעובדים סוציאליים.

לאסור הפלייה בעניין שפה הנוגדת ל»אמנה על זכויות הילד», אשר התקבלה ע»י החלטה 44/25 של אספה כללית מ-20 בנובמבר 1989, סעיף 30, וכן סעיפים 2, 17 (d), 20 (3), 29 (c). לשם כך להסיר דרישת קביעת שפת הדיבור שלי עם בתי.

לאפשר לבתי בחופש הגדול גישה בלתי מוגבלת למחשב אותו אני מביא לה ולספרים אני מביא.

לאפשר לי לספק מים טהורים לבתי.

לאפשר לבתי בחופש הגדול ביקורים ארוכים יותר בבית, כפי שנהוג בפנימיות הנותנות חופשת קיץ לילדים.

לאפשר לבתי להשתתף בבת מצווה של חברתה אנה קשטנוב ב-07.09.2012.

על מנת לקבל החלטה אובייקטיבית בישיבת בית המשפט שנקבעה ל-13.11.2012, להרחיק בתקיפות מחלקת הרווחה ועובדותיה ועורך הדין המוזמן על ידיהן מהשתתפות בהחלטת בית המשפט, כאנשים עם דעה מוקדמת וחסר הבנה של המצב עקב מנטאליות אחרת לחלוטין.

לייצוג ענייניי של בתי, עם הבנת מנטאליות הוריה ואווירה בה היא גדלה להסמיך עורך דין דובר רוסית, מעליה אחרי שנת 1989, במוצא מאוקראינה, בלרוס, מערב חלק אירופי של רוסיה.

במידה ובית המשפט יהיה זקוק לחוות דעת של פסיכולוג, על פסיכולוג, אשר יגיש את חוות דעתו,לענות לאותם הקריטריונים שלעורך דין.

במידה ובית המשפט יחשוב כי המדינה שהתערבה לחיי אינה צריכה לתת לי מומחים הנ»ל בחינם, הנני לוקח על עצמי את התשלומים.

כמו כן, הנני מבקש להזמין לישיבה ב-13.11.2012 בתור עדה את אחותי, אזרחית ישראל, רדומסקי ילנה, אשר היתה גרה זמן ממושך איתנו, כאשר אני ואימה של בתי הינו משפחה שלמה, וכן היא גרה איתי ועם בתי באפריל-מאי 2011, עד למועד כאשר לפי החלטתך משטרה התנתקה את בתי בכפיה משמלת אחותי והעבירה לעובדים סוציאליים.

כמו כן אחותי השתתפה ושמעה נקודות רבות ממו»מ ביני לבין אשתי, אשר נערכו אז. היא השתתפה בפגישות לא מאושרות ע»י מחלקת הרווחה בין בתי לאימה.

כב’ השופטת!
הנני מכווה כי תקבלי החלטה על סיום ניסויים שעורכת מחלקת הרווחה עם נפשה של בתי ומתפלל שלא יהיה מאוחר מדי.

חתימה __________________

הסכם

על השתתפות שווה בגידול הבת הקטינה רוסטובצב יוליה

בין: רוסטובצב נטלי, ת.ז. ____________________ — האם
לבין: רוסטובצב סרגיי, ת.ז. __________________ — האב.

שני ההורים לוקחים חלק שווה בגידול הבת, ובשביל זה זמן קשריהם עם הבת הנקבע ע»י הסכם זה הנו זמן שווה.

בהתחשב בזמני עבודה שונים אצל ההורים, תקופות קשריהם עם הבת נקבעות.מתחלפות לפי עיקרון הבא:

כל התקופה הפנויה משיעורים בבית ספר ומשינה של הבת רוסטובצב יוליה מתחלקת לשלושה חלקים.

חלק אחד ניתן לרוסטובצב נטליה – האם.

חלק אחד ניתן לרוסטובצב סרגיי – האב.

חלק אחד ניתן לרוסטובצב יוליה – הבת, בהתחשב בגילה – יותר מ-11.

שינוי או סטיית הזמן – בהסכמה הדדית של כל הצדדים בלבד.

בתקופת לימודים בבית ספר זמן לקשרים וחינוך הוא בין 13 או 14, זמן ישראלי, ל-22 אחר הצהריים, שהוא 9-8 שעות.

בהתחשב בתנאי עבודת האם (בדרכך כלל משעה 18-17) האם לוקחת את הבת מבית ספר בשעה 2 ו-50 זה הזמו הבלעדי שלה ליחסים עם הבת, ובמידה של הסכמת הבת ובתנאי שיעשו שיעורי בית בתקופה זו – עד שעה 18.

בהתחשב בתנאי עבודת האב עד שעה 19 – 19.20, זמן שלו הוא כל יתר הזמן עד שינת הבת.

במהלך חופשות, מ-12 שעות פנאי האם תשתמש לקשרים וחינוך הבת כל 4 שעות עד שעה 18.00, ובמידה של הסכמת הבת – החל משעה 10 עד שעה 18.00.

ימי חופש, כל סוף שבוע שלישי מקבל או אחד מההורים או הבת (בהתחשב בגילה מעל ל-11), לחלופין.

השתתפות כספית בהחזקת הבת (ספרי לימוד, שירותים רפואיים, טיולי בית ספר, תשלומי בית ספר, בגדי בית ספר וכו’) הנה שווה בין ההורים.

תשלום עבור חוגים ולימודים נוספים, קניות והוצאות לא הכרחיות הנו שווה בהסכמת שני ההטורים עם דבר זה או ישולם ע»י ההורה החושב שיש צורך בכך.

מתנות לבת תשולם ע»י ההורה הנותן מתנה.
אף הורה לא ישלם מזונות.

מטרת הסכם זה היא שחרור מיידי של הבת מפיקוח מחלקת הרווחה וחזרתה לתנאי חיים רגילים בשבילה, והוא הנו בתוקף רק במקרה זה.

הסכם זה הנו קבוע, בתוקף עד בגרותה של הבת ולא ניתנה לשינוי אלא בהסכמה הדדית של שני הצדדים.

הצדדים מוותרים מרצונם החופשי על כל מעשה הגורם לשינוי הסכם זה.

רוסטובצב נטלי _______________ רוסטובצב סרגיי

Оставить комментарий


− 4 = четыре

Предупреждение:

Перевод на языки иврит или арабский, какой либо статьи, либо ее части, не зависимо от цели перевода, по праву автора я

категорически запрещаю.

Нужно испросить разрешения.. אזהרה: התרגום לשפות עברית או ערבית, שום מאמר או חלק ממנו, ללא קשר מטרת התרגום, המחבר של דיני מיסים

וחלילה מכול וכול.

אתה צריך לבקש הרשאה.