25-07-2012 השופטת

здание, где работают подонки, убийцы, сволочи и бандиты

כב’ השופטת,

בהתחלתך מ-11 ביוני 2012 החלטת כי עד הישיבה והוכחות בעניין צורך שהות בתי בפנימייה יש להמשיך אותם התנאים שנקבעו קודם.
ב-11 ביולי פניתי אליך בבקשה לקבוע דחוף ישיבת בית המשפט, מאחר ותנאי כליאת בתי הוחמרו משמעותית ע»י מחלקת הרווחה.
כפי שהצלחתי לברר בטלפון (החלטתך בכתב לא הגיע אלי), סירבת להיענות בחיוב לבקשתי עקב חופש שלך.
אך הנסיבות חדשות ושינויים נוספים בהחזקת בתי בבית כלא הישראלי לילדים השייך ל-VIZO והמכונה מרכז החירום השתנו משמעותית.
כנראה, דווקא בהתחשב בחופש שלך, עובדי מוסד זה ביטלו את פגישותיי עם בתי, ביטלו לחלוטין חופשת בתי לסוף שבוע וצמצמו מספר שיחות טלפון שלי עם בתי עד פעם-פעמיים בשבוע.
אני מזכיר גם כי מאפשרים לנו לנהל שיחות אלו בעברית בלבד, השפה שאינני שולט בה מספיק. בשיחות אלו עושים לנו הפרעות, כפי שאני מבין כדי לשלול שיחה הגיונית כלשהי ביני לבתי.
בכל זאת בתי הצליחה להודיע לי כי היא חלתה, הצטננה קשה ושאסור לה לספר על סיבות הצטננות, ובכלל, כל הנושאים בהם היא אפשר לדבר לה בשיחות איתי מוגבלים מאוד, ואם היא תנסה להגיד לי משהו מחוץ לנושאים אלה השיעה תופסק מיד. וכך זה קורה.
עובדי מחלקת הרווחה ממשיכים לפעול למטרת ניתוק קשר אמוציונאלי שלי עם בתי תוך כדי רצון להפוך אותה ליתומה עם הוריה החיים.

כב’ השופטת! הנני מבין כחופש שלך חשוב לך, אך מזכיר כי מדובר על חייה ובריאותה שלך בתי, אשר נמצאת במצב קשה כל כך באשמתך.
ברצוני להזכיר לך כי כאשר סירבת לקבל החלטה בעניין משמורת בתי באביב 2011, נתת עילה לתחילת סכסוך ולחימת בת זוגתי על קבלת משמרת על בתי.
לפני שסירבת לקבל החלטה בעניין זה, לא היו בעיות הן עם בריאות בתי והן עם פגישותיה עם אימה. רק לאחר הסכמתך לא להחליט בעניין זה מחלקת הרווחה התחילה את הודעותיה על כך כי בתי זקורה לסיוע פסיכולוגי ואחר כך פסיכיאטרי.
וכבר בדצמבר 2011 מחלקת הרווחה סירבה לערוך פגישותיי בתי עם אימה מחוץ מחלקת הרווחה בהסתמך על כך כי לפי החלטתך, בתי יכולה להיפגש עם אימה במחלקת הרווחה בלבד.
ברצוני להזכיר לך כי לפני שקיבלת החלטה על העברת בתי לאימה, ב-19 בפברואר 2012, בתי ניהלה חיים נורמטיביים, הייתה באה לבית ספר באופן סדיר, היו לה הישגים טובים בלימודים והיא חיברה שירים מאושרים, אשר התפרסמו בעיתון של בית ספר ובאתר של בית הספר שלה, אותם היתה לכם אפשרות לקרוא.
לאחר שבסודיות, בהיעדרותי, קיבלת החלטה על העברת בתי לאימה וביום בו נעשה כך, כלומר ב-21 בפברואר, היא ברחה מאימה, עבור הבריחה זו עצרו אותה ושלחו למרכז החירום, למרות שעד קבלת החלטתך זו שנויה במחלוקת אפילו מחלקת הרווחה לא האיזה לדרוש את זה.
לפיכך הימצאות בתי במרכז החירום היא אשמתך ואחריותך המלאות, כב’ השופטת.
כאשר לקחו את בתי בידיה והביאו פעם נוספת למרכז החירום אחרי בריחתה נוספת זה גם אשמתך ואחריותך המלאות.
השוטר, אשר פרץ בדלת בחדר בו בתי ניסתה להתחבא וכפף לה ידיים באחורי גבה כדי להוריד לרכב טען כי הוא פעל לפעי הוראתך ובשמך, כב’ השופטת.

עובדי מחלקת הרווחה, כאשר צמצמו זמן קשריי עם בתי, הסבירו עת מעשיהם בכך שבתי חייבת להתרגל לחיים בפנימייה. זה קרה לפני דיון בעניין זה ולפני החלטתך כלשהי.
לפיכך עובדי מחלקת הרווחה, אולי באופן מבוסס, חושבים כי דיוני בית המשפט הנקבעים על ידיך הם רק דבר פורמאלי לחלוטין וכי את, כב’ השופטת, רק חותמת גומי.
כאשר הזדעזעתי לדעתם זו הם הסבירו לי שהזדעזעות זו היא מעשה תוקפנות, למרות שלא איימתי לאיש, לא נתתי מכות באמצעות פטיש (כפי שאם בתי עשתה), אפילו לא צעקתי לאיש. על כל דעה ששונה מדעתם מחלקת הרווחה חושבת כתוקפנות, וזו כנראה הסיבה לפיה היא חושבת כבלתי אפשרית שדעתך שונה מדעתם.

לפי האמור לעיל ואמור במכתבי הקודם אליך ובהתחשב בכך שבריאותה וחייה של בתי הנם בסיכון, הנני מבקשת מאוד:

וודאי, שבחוסר פרובוקציות קבועות של מחלקת הרווחה לחדש קשרים לא כפייתיים של בתי עם אימה. כב השופטת, אם מסיבה כלשהי את תחליטי כי לא מגיע אושר לבתי, הנני מבקש לקבוע תנאי שהותה במרכז החירום עם סיום רודנות שלא ראוי למדינה דמוקרטית, כדלקמן:

על השתתפות שווה בגידול הבת הקטינה רוסטובצב יוליה

בין: רוסטובצב נטלי, ת.ז. ____________________ — האם
לבין: רוסטובצב סרגיי, ת.ז. __________________ — האב.

שני ההורים לוקחים חלק שווה בגידול הבת, ובשביל זה זמן קשריהם עם הבת הנקבע ע»י הסכם זה הנו זמן שווה.

בהתחשב בזמני עבודה שונים אצל ההורים, תקופות קשריהם עם הבת נקבעות.מתחלפות לפי עיקרון הבא:

כל התקופה הפנויה משיעורים בבית ספר ומשינה של הבת רוסטובצב יוליה מתחלקת לשלושה חלקים.

חלק אחד ניתן לרוסטובצב נטליה – האם.

חלק אחד ניתן לרוסטובצב סרגיי – האב.

חלק אחד ניתן לרוסטובצב יוליה – הבת, בהתחשב בגילה – יותר מ-11.

שינוי או סטיית הזמן – בהסכמה הדדית של כל הצדדים בלבד.

בתקופת לימודים בבית ספר זמן לקשרים וחינוך הוא בין 13 או 14, זמן ישראלי, ל-22 אחר הצהריים, שהוא 9-8 שעות.

בהתחשב בתנאי עבודת האם (בדרכך כלל משעה 18-17) האם לוקחת את הבת מבית ספר בשעה 2 ו-50 זה הזמו הבלעדי שלה ליחסים עם הבת, ובמידה של הסכמת הבת ובתנאי שיעשו שיעורי בית בתקופה זו – עד שעה 18.

בהתחשב בתנאי עבודת האב עד שעה 19 – 19.20, זמן שלו הוא כל יתר הזמן עד שינת הבת.

במהלך חופשות, מ-12 שעות פנאי האם תשתמש לקשרים וחינוך הבת כל 4 שעות עד שעה 18.00, ובמידה של הסכמת הבת – החל משעה 10 עד שעה 18.00.

ימי חופש, כל סוף שבוע שלישי מקבל או אחד מההורים או הבת (בהתחשב בגילה מעל ל-11), לחלופין.

השתתפות כספית בהחזקת הבת (ספרי לימוד, שירותים רפואיים, טיולי בית ספר, תשלומי בית ספר, בגדי בית ספר וכו’) הנה שווה בין ההורים.

תשלום עבור חוגים ולימודים נוספים, קניות והוצאות לא הכרחיות הנו שווה בהסכמת שני ההטורים עם דבר זה או ישולם ע»י ההורה החושב שיש צורך בכך.

מתנות לבת תשולם ע»י ההורה הנותן מתנה.
אף הורה לא ישלם מזונות.

מטרת הסכם זה היא שחרור מיידי של הבת מפיקוח מחלקת הרווחה וחזרתה לתנאי חיים רגילים בשבילה, והוא הנו בתוקף רק במקרה זה.

הסכם זה הנו קבוע, בתוקף עד בגרותה של הבת ולא ניתנה לשינוי אלא בהסכמה הדדית של שני הצדדים.

הצדדים מוותרים מרצונם החופשי על כל מעשה הגורם לשינוי הסכם זה.

רוסטובצב נטלי _______________ רוסטובצב סרגיי

לקבוע באופן דחוף ישיבת בית המשפט.
להעביר את בתי למשמורת שלי מיד, ללא קשר למינוי בית המשפט.
כדי שלא יופיעו שאלות ספקולטיביות על אפשרות פגישות של בתי עם אימה, הנני מבקש יד החלטה סופית בעניין זה לקבוע סדר פגישות הבא עם אימה, אשר הוצע על ידי וע»י בתי לאימה בתור פיתרון קבוע:

הנני מבקש להזמין את בתי לדיון בית המשפט עבור תשאול בנוכחותי לשם בירור איזה עיונים וניסיונות לשבור את זהותה עוברת בתי במרכז החירום בו היא נתקלה באשמתך, כב’ השופטת.
הנני מבקש להדיח את עובדי מחלקת הרווחה ועובדי הגופים המסונפים עליה מקבלה וגיבוש החלטות הקובעות גורלה של בתי, משמורת שלה וסדר פגישותיה עם בני משפחה עקב אינטרסים קבוצתיים של עובדי מחלקת הרווחה שלא עונים לטובת בתי.

Оставить комментарий


семь + = 9

Предупреждение:

Перевод на языки иврит или арабский, какой либо статьи, либо ее части, не зависимо от цели перевода, по праву автора я

категорически запрещаю.

Нужно испросить разрешения.. אזהרה: התרגום לשפות עברית או ערבית, שום מאמר או חלק ממנו, ללא קשר מטרת התרגום, המחבר של דיני מיסים

וחלילה מכול וכול.

אתה צריך לבקש הרשאה.