Архив автора

Протокол суда 13.11.2012 часть III:

Протокол суда от 13.ноября 2012 часть III:
принудительная психиатрия и тюрьмы для детей в Израиле
принудительная психиатрия и тюрьмы для детей в Израиле
принудительная психиатрия и тюрьмы для детей в Израиле
принудительная психиатрия и тюрьмы для детей в Израиле

Протокол суда 13.11.2012 часть II:

Протокол суда от 13.ноября 2012 часть II:
принудительная психиатрия и тюрьмы для детей в Израиле
принудительная психиатрия и тюрьмы для детей в Израиле
принудительная психиатрия и тюрьмы для детей в Израиле
принудительная психиатрия и тюрьмы для детей в Израиле

Протокол суда 13.11.2012 часть I

Протокол суда от 13.ноября 2012 часть I:
принудительная психиатрия и тюрьмы для детей в Израиле
принудительная психиатрия и тюрьмы для детей в Израиле
принудительная психиатрия и тюрьмы для детей в Израиле
принудительная психиатрия и тюрьмы для детей в Израиле

Протокол суда от 11 июня 2012 года

Протокол суда от 11 июня 2012 года:
принудительная психиатрия и тюрьмы для детей в Израиле
принудительная психиатрия и тюрьмы для детей в Израиле
принудительная психиатрия и тюрьмы для детей в Израиле

25-07-2012 השופטת

здание, где работают подонки, убийцы, сволочи и бандиты

כב’ השופטת,

בהתחלתך מ-11 ביוני 2012 החלטת כי עד הישיבה והוכחות בעניין צורך שהות בתי בפנימייה יש להמשיך אותם התנאים שנקבעו קודם.
ב-11 ביולי פניתי אליך בבקשה לקבוע דחוף ישיבת בית המשפט, מאחר ותנאי כליאת בתי הוחמרו משמעותית ע»י מחלקת הרווחה.
כפי שהצלחתי לברר בטלפון (החלטתך בכתב לא הגיע אלי), סירבת להיענות בחיוב לבקשתי עקב חופש שלך.
אך הנסיבות חדשות ושינויים נוספים בהחזקת בתי בבית כלא הישראלי לילדים השייך ל-VIZO והמכונה מרכז החירום השתנו משמעותית.
כנראה, דווקא בהתחשב בחופש שלך, עובדי מוסד זה ביטלו את פגישותיי עם בתי, ביטלו לחלוטין חופשת בתי לסוף שבוע וצמצמו מספר שיחות טלפון שלי עם בתי עד פעם-פעמיים בשבוע.
אני מזכיר גם כי מאפשרים לנו לנהל שיחות אלו בעברית בלבד, השפה שאינני שולט בה מספיק. בשיחות אלו עושים לנו הפרעות, כפי שאני מבין כדי לשלול שיחה הגיונית כלשהי ביני לבתי.
בכל זאת בתי הצליחה להודיע לי כי היא חלתה, הצטננה קשה ושאסור לה לספר על סיבות הצטננות, ובכלל, כל הנושאים בהם היא אפשר לדבר לה בשיחות איתי מוגבלים מאוד, ואם היא תנסה להגיד לי משהו מחוץ לנושאים אלה השיעה תופסק מיד. וכך זה קורה.
עובדי מחלקת הרווחה ממשיכים לפעול למטרת ניתוק קשר אמוציונאלי שלי עם בתי תוך כדי רצון להפוך אותה ליתומה עם הוריה החיים.

כב’ השופטת! הנני מבין כחופש שלך חשוב לך, אך מזכיר כי מדובר על חייה ובריאותה שלך בתי, אשר נמצאת במצב קשה כל כך באשמתך.
ברצוני להזכיר לך כי כאשר סירבת לקבל החלטה בעניין משמורת בתי באביב 2011, נתת עילה לתחילת סכסוך ולחימת בת זוגתי על קבלת משמרת על בתי.
לפני שסירבת לקבל החלטה בעניין זה, לא היו בעיות הן עם בריאות בתי והן עם פגישותיה עם אימה. רק לאחר הסכמתך לא להחליט בעניין זה מחלקת הרווחה התחילה את הודעותיה על כך כי בתי זקורה לסיוע פסיכולוגי ואחר כך פסיכיאטרי.
וכבר בדצמבר 2011 מחלקת הרווחה סירבה לערוך פגישותיי בתי עם אימה מחוץ מחלקת הרווחה בהסתמך על כך כי לפי החלטתך, בתי יכולה להיפגש עם אימה במחלקת הרווחה בלבד.
ברצוני להזכיר לך כי לפני שקיבלת החלטה על העברת בתי לאימה, ב-19 בפברואר 2012, בתי ניהלה חיים נורמטיביים, הייתה באה לבית ספר באופן סדיר, היו לה הישגים טובים בלימודים והיא חיברה שירים מאושרים, אשר התפרסמו בעיתון של בית ספר ובאתר של בית הספר שלה, אותם היתה לכם אפשרות לקרוא.
לאחר שבסודיות, בהיעדרותי, קיבלת החלטה על העברת בתי לאימה וביום בו נעשה כך, כלומר ב-21 בפברואר, היא ברחה מאימה, עבור הבריחה זו עצרו אותה ושלחו למרכז החירום, למרות שעד קבלת החלטתך זו שנויה במחלוקת אפילו מחלקת הרווחה לא האיזה לדרוש את זה.
לפיכך הימצאות בתי במרכז החירום היא אשמתך ואחריותך המלאות, כב’ השופטת.
כאשר לקחו את בתי בידיה והביאו פעם נוספת למרכז החירום אחרי בריחתה נוספת זה גם אשמתך ואחריותך המלאות.
השוטר, אשר פרץ בדלת בחדר בו בתי ניסתה להתחבא וכפף לה ידיים באחורי גבה כדי להוריד לרכב טען כי הוא פעל לפעי הוראתך ובשמך, כב’ השופטת.

עובדי מחלקת הרווחה, כאשר צמצמו זמן קשריי עם בתי, הסבירו עת מעשיהם בכך שבתי חייבת להתרגל לחיים בפנימייה. זה קרה לפני דיון בעניין זה ולפני החלטתך כלשהי.
לפיכך עובדי מחלקת הרווחה, אולי באופן מבוסס, חושבים כי דיוני בית המשפט הנקבעים על ידיך הם רק דבר פורמאלי לחלוטין וכי את, כב’ השופטת, רק חותמת גומי.
כאשר הזדעזעתי לדעתם זו הם הסבירו לי שהזדעזעות זו היא מעשה תוקפנות, למרות שלא איימתי לאיש, לא נתתי מכות באמצעות פטיש (כפי שאם בתי עשתה), אפילו לא צעקתי לאיש. על כל דעה ששונה מדעתם מחלקת הרווחה חושבת כתוקפנות, וזו כנראה הסיבה לפיה היא חושבת כבלתי אפשרית שדעתך שונה מדעתם.

לפי האמור לעיל ואמור במכתבי הקודם אליך ובהתחשב בכך שבריאותה וחייה של בתי הנם בסיכון, הנני מבקשת מאוד:

וודאי, שבחוסר פרובוקציות קבועות של מחלקת הרווחה לחדש קשרים לא כפייתיים של בתי עם אימה. כב השופטת, אם מסיבה כלשהי את תחליטי כי לא מגיע אושר לבתי, הנני מבקש לקבוע תנאי שהותה במרכז החירום עם סיום רודנות שלא ראוי למדינה דמוקרטית, כדלקמן:

על השתתפות שווה בגידול הבת הקטינה רוסטובצב יוליה

בין: רוסטובצב נטלי, ת.ז. ____________________ — האם
לבין: רוסטובצב סרגיי, ת.ז. __________________ — האב.

שני ההורים לוקחים חלק שווה בגידול הבת, ובשביל זה זמן קשריהם עם הבת הנקבע ע»י הסכם זה הנו זמן שווה.

בהתחשב בזמני עבודה שונים אצל ההורים, תקופות קשריהם עם הבת נקבעות.מתחלפות לפי עיקרון הבא:

כל התקופה הפנויה משיעורים בבית ספר ומשינה של הבת רוסטובצב יוליה מתחלקת לשלושה חלקים.

חלק אחד ניתן לרוסטובצב נטליה – האם.

חלק אחד ניתן לרוסטובצב סרגיי – האב.

חלק אחד ניתן לרוסטובצב יוליה – הבת, בהתחשב בגילה – יותר מ-11.

שינוי או סטיית הזמן – בהסכמה הדדית של כל הצדדים בלבד.

בתקופת לימודים בבית ספר זמן לקשרים וחינוך הוא בין 13 או 14, זמן ישראלי, ל-22 אחר הצהריים, שהוא 9-8 שעות.

בהתחשב בתנאי עבודת האם (בדרכך כלל משעה 18-17) האם לוקחת את הבת מבית ספר בשעה 2 ו-50 זה הזמו הבלעדי שלה ליחסים עם הבת, ובמידה של הסכמת הבת ובתנאי שיעשו שיעורי בית בתקופה זו – עד שעה 18.

בהתחשב בתנאי עבודת האב עד שעה 19 – 19.20, זמן שלו הוא כל יתר הזמן עד שינת הבת.

במהלך חופשות, מ-12 שעות פנאי האם תשתמש לקשרים וחינוך הבת כל 4 שעות עד שעה 18.00, ובמידה של הסכמת הבת – החל משעה 10 עד שעה 18.00.

ימי חופש, כל סוף שבוע שלישי מקבל או אחד מההורים או הבת (בהתחשב בגילה מעל ל-11), לחלופין.

השתתפות כספית בהחזקת הבת (ספרי לימוד, שירותים רפואיים, טיולי בית ספר, תשלומי בית ספר, בגדי בית ספר וכו’) הנה שווה בין ההורים.

תשלום עבור חוגים ולימודים נוספים, קניות והוצאות לא הכרחיות הנו שווה בהסכמת שני ההטורים עם דבר זה או ישולם ע»י ההורה החושב שיש צורך בכך.

מתנות לבת תשולם ע»י ההורה הנותן מתנה.
אף הורה לא ישלם מזונות.

מטרת הסכם זה היא שחרור מיידי של הבת מפיקוח מחלקת הרווחה וחזרתה לתנאי חיים רגילים בשבילה, והוא הנו בתוקף רק במקרה זה.

הסכם זה הנו קבוע, בתוקף עד בגרותה של הבת ולא ניתנה לשינוי אלא בהסכמה הדדית של שני הצדדים.

הצדדים מוותרים מרצונם החופשי על כל מעשה הגורם לשינוי הסכם זה.

רוסטובצב נטלי _______________ רוסטובצב סרגיי

לקבוע באופן דחוף ישיבת בית המשפט.
להעביר את בתי למשמורת שלי מיד, ללא קשר למינוי בית המשפט.
כדי שלא יופיעו שאלות ספקולטיביות על אפשרות פגישות של בתי עם אימה, הנני מבקש יד החלטה סופית בעניין זה לקבוע סדר פגישות הבא עם אימה, אשר הוצע על ידי וע»י בתי לאימה בתור פיתרון קבוע:

הנני מבקש להזמין את בתי לדיון בית המשפט עבור תשאול בנוכחותי לשם בירור איזה עיונים וניסיונות לשבור את זהותה עוברת בתי במרכז החירום בו היא נתקלה באשמתך, כב’ השופטת.
הנני מבקש להדיח את עובדי מחלקת הרווחה ועובדי הגופים המסונפים עליה מקבלה וגיבוש החלטות הקובעות גורלה של בתי, משמורת שלה וסדר פגישותיה עם בני משפחה עקב אינטרסים קבוצתיים של עובדי מחלקת הרווחה שלא עונים לטובת בתי.

Заявление в суд от 25-07-2012

здание, где работают подонки, убийцы, сволочи и бандиты Госпожа судья!
В своем решении от 11 июня 2012 года, вы постановили, что до заседания с слушаниями (охахот) по вопросу необходимости содержания моей дочери в интернате, продолжить тот режим, который был назначен ранее.
11 июля я обратился к Вам с просьбой срочно назначить судебное заседание, поскольку после вашего решения режим заключения моей дочери был значительно ухудшен социальным отделом.
Как мне удалось выяснить по телефону (ваше письменное решение в мой адрес не пришло), Вы отказали мне в моей просьбе по причине своего отпуска.
Однако, новые возникшие обстоятельства и дополнительные изменения в содержании моей дочери в израильской тюрьме для детей организации VIZO, называемой мирказ а-херум, значительно изменились.
Видимо, рассчитывая именно на ваш отпуск, сотрудники этого учреждения отменили мои встречи с дочерью, отменили отпуск моей дочери на конец недели вообще, и сократили количество телефонных разговоров меня с дочерью, до 1-2 в неделю.
Напоминаю также, что эти разговоры нам дают проводить исключительно на иврите, которым я не владею в достаточной степени. При этих разговорах устраиваются значительные помехи, чтобы, как я предполагаю, исключить какой либо осмысленный разговор, между мной и моей дочерью.

Тем ни менее, дочери удалось сообщить мне, что она заболела, сильно простудилась, и что причины простуды ей сообщать мне ЗАПРЕЩЕНО и вообще темы которых она может касаться в разговорах со мной, строго ограничены, и если она попытается что либо сказать мне, вне этих тем, разговор немедленно будет прерван. Что и происходит.

Сотрудники социального отдела продолжают действия для разрыва моей эмоциональной связи с дочерью, желая оставить ее сиротой при живых родителях.

Госпожа судья. Я понимаю важность для Вас вашего отпуска, но напоминаю, что речь идет о жизни и здоровье моей дочери, которая по вашей вине находиться в столь тяжелом положении.

Позволю себе напомнить Вам, что отказавшись от принятия решения по вопросу опеки над дочерью (мишморет) весной 2011 года, вы дали повод к началу конфликта и борьбы моей супруги за то что бы получить опеку над дочерью.
До того, как Вы отказались решать этот вопрос, никаких проблем ни со здоровьем дочери, ни с ее встречами со своей мамой, не существовало. Только после Вашего согласия не решать этот вопрос, социальный отдел начал свои сообщения, что моя дочь нуждается в психологической, а позднее и психиатрической помощи.
А уже в декабре 2011 года, социальный отдел отказал мне в организации встреч моей дочери с ее мамой вне социального отдела, сославшись на то, что по вашему решению, моя дочь может встречаться с мамой исключительно в социальном отделе.

Позволю себе напомнить вам, что до того, как вы приняли решения передать мою дочь ее матери, 19 февраля 2012 года, моя дочь вела нормативную жизнь, регулярно посещала школу, имела хорошую успеваемость и писала счастливые стихи, печатавшиеся в школьной газете и на сайте ее школы, которые вы имели возможность прочесть.
После того, как Вы в мое отсутствие, тайно, приняли решение о передачи моей дочери ее матери, и она, в день когда это было осуществлено, а именно 21 февраля, сбежала от матери, то ее за этот побег, арестовали и отправили в мирказ а херум, хотя до принятия Вами столь спорного решения, этого, даже социальный отдел не смел требовать.
Таким образом то, что моя дочь оказалась в мирказ а херум, полностью ваша вина и ответственность, уважаемая госпожа судья.

То что мою дочь, заломив руки еще раз увезли в мирказ а херум, после ее очередного побега, тоже полностью ваша вина и ответственность. Полицейский который выломав дверь в комнате, где моя дочь пыталась закрыться и заламывающий ей руки за спиной, что бы спустить в машину, утверждал что действует по вашему приказу, и от вашего имени, уважаемая госпожа судья.

Сотрудники социального отдела, сокращая время моего общения с дочерью, объяснили свои действия тем, что моей дочери нужно привыкать к жизни в Интернате.
Это произошло до того, как состоялись слушания по этому вопросу и вами было вынесено какое либо решение.
Таким образом, сотрудники социального отдела, возможно мотивировано, считают, назначенные вами, судебные слушания, пустой формальностью, а вас, уважаемая госпожа судья, своей резиновой печатью.
А когда я возмутился этим их мнением, они сообщили мне, что это возмущение, акт агрессии, хотя я никому не угрожал и никого не бил, молотком (как мама моей дочери), и даже ни на кого не кричал. Мнение отличное от своего, социальный отдел считает агрессией и видимо по этому считает невозможным, что ваше мнение окажется отличным от их мнения.

В связи с вышеизложенным здесь, и изложенным в предыдущем заявлении Вам, и тем, что здоровье и жизнь моей дочери находятся в опасности, убедительно прошу:
1. Срочно назначить судебное заседание.
2. Передать мою дочь под мою опеку немедленно, независимо от назначения судебного заседания.
Для того, чтобы не возникало спекулятивных вопросов о возможности встреч дочери с ее матерью, прошу до окончательного решения по этому вопросу определить следующий порядок встреч с матерью, который был предложен мной и дочерью, ее матери в качестве постоянного решения:
Соглашение

о равном совместном участии в воспитании несовершеннолетней дочери, Ростовцевой Юлии,

Между: Ростовцевой Натали, т.з № __________________ — мать

и Ростовцевым Сергеем, т.з № __________________ — отец

Оба родителя принимают равное участие в воспитании дочери, для чего их время для общения с дочерью определяемое данным соглашением – равное по времени.

Учитывая разные графики работы родителей время общения с дочерью устанавливается/ делиться по следующему принципу:

Все свободное от школьных занятий и сна время дочери, Ростовцевой Юлии, делится на три части.

Одна часть предоставляется Ростовцевой Натали — матери

Одна часть предоставляется Ростовцеву Сергею — отцу

Одна часть предоставляется Ростовцевой Юлии – дочери, учитывая ее возраст – старше 11 лет.

Изменение или смещение времени исключительно по взаимному согласию всех сторон.

Во время школьных занятий имеющееся для общения и воспитания время между 13 или 14 часами по израильскому времени и 22 часами вечера составляет 8-9 часов.

Учитывая график работы матери (в основном с 17- 18 часов), мать забирает дочь из школы и 2 часа 50 минут исключительно ее время общения с дочерью , а при согласии дочери и с условием, что домашнее задание будет выполнено в это время, до 18 часов.

Учитывая график работы отца до 19 -19.20 часов, его временем является оставшееся время до сна дочери.

Во время каникул, из 12 свободных часов мать использует для общения и воспитания дочери любые 4 часа до 18 00, а при желании и согласии дочери 8 часов, начиная с 10 часов утра, и до 18 00.

Выходные, каждый третий конец недели, получает или один из родителей или дочь (учитывая ее возраст старше 11лет), в порядке очередности.

Материальное участие в содержании дочери (учебники, медицинские услуги, школьные экскурсии, оплата за школу, школьная одежда и т.д.) равное для обоих родителей.

Оплата кружков и дополнительных занятий, дополнительных, не обязательных покупок и расходов, равная при согласии обоих родителей с этими мероприятиями или это оплачивает тот из родителей, кто видит целесообразность этих затрат.

Подарки дочери оплачивает дарящий родитель.

Алименты не платит ни один из родителей.

Данное соглашение имеет целью немедленное освобождение дочери от опеки социального отдела и возвращение ее к нормальным условиям жизни привычным ей и только при этом, действительно.

Данное соглашение является постоянным, действует до совершеннолетия дочери и не может быть изменено иначе, чем по обоюдному согласию обоих сторон.

Стороны добровольно отказываются от прав, на любые действия ведущие к изменению данного соглашения.

3. Прошу вызвать мою дочь, в судебное заседание, для допроса в моем присутствии для выяснения того, каким пыткам и попыткам сломать ее личность моя дочь подвергается в мирказ а херум, куда она попала по вашей вине, уважаемая госпожа судья.

4. Прошу отстранить сотрудников социального отдела и сотрудников аффилированных с ними структур, от принятия и формирования решений определения судьбы моей дочери, опеки над ней и порядка ее встреч с ее родными, в виду корпоративных интересов сотрудников социального отдела, несовпадающих с интересами моей дочери.

השופטת 11-07-2012

здание, где работают подонки, убийцы, сволочи и бандиты

כב’ השופטת,

בהתחלתך מ-11 ביוני 20-12 החלטת כי עד הישיבה ודיונים בעניין צורך שהות בתי בפנימיה יש להמשיך אותם התנאים שהיו קודם.

אך לאחר ישיבת בית המשפט תנאי כליאת בתי הוחמרו משמעותית ע»י מחלקת הרווחה.

כך, בתקופת קבלת החלטתך מ-11 ביוני הייתה לי אפשרות לקחת את בתי לסופי שבוע בימים הבאים: 12-11 במאי, 26-25 במאי, 16-15 ביוני, שזה פעם בחצי בחודש. הפגישה האחרונה נקבעה לפני ישיבת בית המשפט.

לאחר קבלת החלטתך מחלקת הרווחה צמצמה אפשרות לקחת את בתי לסופי שבוע עד פעם בחודש, שזה הפרעה בוטה של התנאים שקיימו.

וכפי כמתברר, גם זה לא בוודאות.

כמו כן, מובן כי סיום שנת הלימודים מהווה בכל פנימייה הרחבת מגעים עם הורים ולא הפך, כפי שמחלקת הרווחה החליטה.

מלבד כך, אף-על-פי שהלימודים הסתיימו, זמן אפשרות להשתמש במחשב ע»י בתי (30 דקות ביממה) לא השתנה. זמן בו מאפשרים לבתי לעיין בספרי לימוד אותם הבאתי לה לא השתנה, ולעיטים קרובות אוסרים לה את זה.

כמו כן, אוסרים לי לדבר עם בתי בשפה ברורה לנו ומשתמשים בעברית שלי כדי לייחס לי ביטויים אותם לא אמרתי, וזה מגיע לדברים מגוחכים. דבריי כי מדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית ואנשים בה מתנהגים בכפוף לחוקים ולבית משפט, ולא לפי רודנות הנהלה כפי שקורה במדינות טוטליטריות ופשיסטיות, פורש כאילו יש פשיזם בישראל ועובדת סוציאלית הנה פשיסטית וכי אני עם ביטויי מתערב לענייני משמורת. כאשר ביקשתי להסביר כיצד עובדים סוציאליים עושים מסכנות מוזרות כאלו הסבירו לי:
מקונטקסט שלפני דבריך.

מלבד דרישה זו לדבר עם בתי בעברית – השפה אותה אינני יודע מספיק ליחסים, זה הניסיון להפוך את יחסינו לבלתי שלמים, וכן להכניס לכל תקופת הפגישה את העובדה המתעצבנת זו – חוסר אפשרות לדבר בשפה ברורה.

אסרו לי, ללא הסבר סיבות, מגע טקטילי עם בתי שהיה בתור עיסוי כפות רגליים וכתפיים.

במעשים הנ»ל אני רואה רק רצונם של עובדות סוציאליות לשבור קשר אמוציונאלי שלי עם בתי.

כמו כן, הנני מודיע לכך:

בתי אמרה לי כי היא סירבה לעבור את רוב הבחינות, מאחר וסבורה שזה לא הוגן לקבל ציון, כאשר ידע שלה במקצוע תוך תקופת שהותה במרכז החירום לא התעמקה.

בתי סירבה להיפגש עם אימה. לפי דבריה, נתנו לנה רשות לא לצאת עם אימה לסופי שבוע, אך מאלצים באמצעות איומים להיפגש עם אימה. עובדות סוציאליות של מרכז החירום אסנת ויעל איימו לה בעונשים במידה של סירובה להיפגש עם אימה. בתי התלוננה לי על כך בנוכחות עובדת סוציאלית זהר.

בתקופת מגוריה של בתי עם אימה היא גם לא רצתה להיפגש את אימה ושהותה במרכז החירום לא שינה כלום בעניין זה, למרות טענותיהן השקריות של עובדות סוציאליות, אך הבאתי את בתי למרכז הקשר לפגישות עם אימה ללא איומים כלשהם.

אך אתה קיבלת חוות דעתן השקריות של עובדות סוציאליות שאני מונע לפגישות בתי עם אימה.

כעת בתי הנמצאת תחת פיקוח מחלקת הרווחה כבר יותר מארבעה חודשים, אך האשמות בחסר רצונה של בתי להיפגש עם אימה מחלקת הרווחה מפנה באופן שקרי עלי.

אסרו לי להעביר למרכז החירום שתייה כלשהי לבתי. קודם הסבירו זה בכך כי אסור לילדה להשתמש בהרבה סוכר (למרות שאיש לא קבע נורמת הממתקים), אבל כאשר הצעתי להביא מים טהורים גם קיבלתי תשובה שלילית מעובדת סוציאלית.

על סמך עובדה זו ועובדות מלוות נוספות הנני חודש כי במרכז החירום נותנים לילדים יחד עם שתייה תכשירי הרגעה כלשהם מסוג ברום או אמצעים מסוממים.

כל זה, יחד עם הגבלת גישה למחשב (חצי שעה ביממה), איסור בקריאת ספרי לימוד לפי בחירת בתי, מונעים להתפתחותה האינטלקטואלית של בתי שכנראה נכלל להחלטת מחלקת הרווחה – לעכב כפי שאפשר התפתחות אינטלקטואלית של הילדים הנמצאים שם. למחלקת הרווחה נוח יותר לעבוד עם דבילים.

חוסר גישה למחשב ולאינטרנט גורם לסבל בתי והנו עינוי בפועל, מאחר ובתי בת 11 התחילה לשחק במשחקי מחשב מגיל שנתיים-שלוש ובגיל ארבע היה לה מחשב משלה וקשר שלה איתו לא יוגבל במשחקים במובן רגיל של המילה. בתי עסקה בעיצוב בתוכנה מיוחדת לילדות ויש לה אתר שלה.

מחלקת הרווחה הורסת בכוונה את עולמה של בתי. היא מנסה להוציא אותה משיוון נפש ולגרום למחלות נפשיות.

עובדות סוציאליות מסרבות לנמק את החלטותיהן ומודיעות רק שלפי דעתן החלטות אלו הן לטובת יוליה ומאשמות אותי בפרנויה. הרי אני רק מבקש לדעת על עילות החלטותיהן.

אך, כנראה, עילות החלטות עובדות סוציאליות הן כל כך נתעבות ומהוות פשע נגד הילדה ונפשה שהן מעדיפות להסתיר אותן.

מחלקת הרווחה אסר לי להביא את חברות בתי לשמירת קשרים ובתי סובלת מכך מאוד.

טענות מחלקת הרווחה שבתי נמצאת במרכז החירום, מאחר ואחרת היא איננה יכולה להיפגש עם אימה, גם שקריות. לאם בתי ולעורך דינה הוצע הסכם הבא.

אם בתי דרך עורך דינה סירבה לקבל אותו והצהירה כי מטרתה היא לא שבתי תגור עם אימה, אלא שהיא לא תגור איתי.

הנני משתדל לתמוך אופטימיות ומצב רוח טוב לבתי, אך יותר ויותר אני רואה אצלה דכאון ואפאטיות.

על סמך האמור לעיל הנני מבקש לפני דיון משפטי על מקום מגוריה של בתי יוליה, אשר נקבע ל-13.11.2012, להחזיר את בתי הביתה, כדי שהיא תרגיש טוב, תפגוש חברותיה, ללמוד, לקרוא ספרים המעניינים לה, לראות סרטים שהיא אוהבת, והעיקר – להרגיש מאושרת.

ובוודאי, שבחוסר פרובוקציות קבועות של מחלקת הרווחה לחדש קשרים לא כפייתיים של בתי עם אימה. כב השופטת, אם מסיבה כלשהי את תחליטי כי לא מגיע אושר לבתי, הנני מבקש לקבוע תנאי שהותה במרכז החירום עם סיום רודנות שלא ראוי למדינה דמוקרטית, כדלקמן:

כל סוף שבוע יתאפשר לבתי לצאת לאחד מהוריה;

לערוך פגישותיי עם בתי במרכז החירום במועד מתאים לי ולא לעובדים סוציאליים.

לאסור הפלייה בעניין שפה הנוגדת ל»אמנה על זכויות הילד», אשר התקבלה ע»י החלטה 44/25 של אספה כללית מ-20 בנובמבר 1989, סעיף 30, וכן סעיפים 2, 17 (d), 20 (3), 29 (c). לשם כך להסיר דרישת קביעת שפת הדיבור שלי עם בתי.

לאפשר לבתי בחופש הגדול גישה בלתי מוגבלת למחשב אותו אני מביא לה ולספרים אני מביא.

לאפשר לי לספק מים טהורים לבתי.

לאפשר לבתי בחופש הגדול ביקורים ארוכים יותר בבית, כפי שנהוג בפנימיות הנותנות חופשת קיץ לילדים.

לאפשר לבתי להשתתף בבת מצווה של חברתה אנה קשטנוב ב-07.09.2012.

על מנת לקבל החלטה אובייקטיבית בישיבת בית המשפט שנקבעה ל-13.11.2012, להרחיק בתקיפות מחלקת הרווחה ועובדותיה ועורך הדין המוזמן על ידיהן מהשתתפות בהחלטת בית המשפט, כאנשים עם דעה מוקדמת וחסר הבנה של המצב עקב מנטאליות אחרת לחלוטין.

לייצוג ענייניי של בתי, עם הבנת מנטאליות הוריה ואווירה בה היא גדלה להסמיך עורך דין דובר רוסית, מעליה אחרי שנת 1989, במוצא מאוקראינה, בלרוס, מערב חלק אירופי של רוסיה.

במידה ובית המשפט יהיה זקוק לחוות דעת של פסיכולוג, על פסיכולוג, אשר יגיש את חוות דעתו,לענות לאותם הקריטריונים שלעורך דין.

במידה ובית המשפט יחשוב כי המדינה שהתערבה לחיי אינה צריכה לתת לי מומחים הנ»ל בחינם, הנני לוקח על עצמי את התשלומים.

כמו כן, הנני מבקש להזמין לישיבה ב-13.11.2012 בתור עדה את אחותי, אזרחית ישראל, רדומסקי ילנה, אשר היתה גרה זמן ממושך איתנו, כאשר אני ואימה של בתי הינו משפחה שלמה, וכן היא גרה איתי ועם בתי באפריל-מאי 2011, עד למועד כאשר לפי החלטתך משטרה התנתקה את בתי בכפיה משמלת אחותי והעבירה לעובדים סוציאליים.

כמו כן אחותי השתתפה ושמעה נקודות רבות ממו»מ ביני לבין אשתי, אשר נערכו אז. היא השתתפה בפגישות לא מאושרות ע»י מחלקת הרווחה בין בתי לאימה.

כב’ השופטת!
הנני מכווה כי תקבלי החלטה על סיום ניסויים שעורכת מחלקת הרווחה עם נפשה של בתי ומתפלל שלא יהיה מאוחר מדי.

חתימה __________________

הסכם

על השתתפות שווה בגידול הבת הקטינה רוסטובצב יוליה

בין: רוסטובצב נטלי, ת.ז. ____________________ — האם
לבין: רוסטובצב סרגיי, ת.ז. __________________ — האב.

שני ההורים לוקחים חלק שווה בגידול הבת, ובשביל זה זמן קשריהם עם הבת הנקבע ע»י הסכם זה הנו זמן שווה.

בהתחשב בזמני עבודה שונים אצל ההורים, תקופות קשריהם עם הבת נקבעות.מתחלפות לפי עיקרון הבא:

כל התקופה הפנויה משיעורים בבית ספר ומשינה של הבת רוסטובצב יוליה מתחלקת לשלושה חלקים.

חלק אחד ניתן לרוסטובצב נטליה – האם.

חלק אחד ניתן לרוסטובצב סרגיי – האב.

חלק אחד ניתן לרוסטובצב יוליה – הבת, בהתחשב בגילה – יותר מ-11.

שינוי או סטיית הזמן – בהסכמה הדדית של כל הצדדים בלבד.

בתקופת לימודים בבית ספר זמן לקשרים וחינוך הוא בין 13 או 14, זמן ישראלי, ל-22 אחר הצהריים, שהוא 9-8 שעות.

בהתחשב בתנאי עבודת האם (בדרכך כלל משעה 18-17) האם לוקחת את הבת מבית ספר בשעה 2 ו-50 זה הזמו הבלעדי שלה ליחסים עם הבת, ובמידה של הסכמת הבת ובתנאי שיעשו שיעורי בית בתקופה זו – עד שעה 18.

בהתחשב בתנאי עבודת האב עד שעה 19 – 19.20, זמן שלו הוא כל יתר הזמן עד שינת הבת.

במהלך חופשות, מ-12 שעות פנאי האם תשתמש לקשרים וחינוך הבת כל 4 שעות עד שעה 18.00, ובמידה של הסכמת הבת – החל משעה 10 עד שעה 18.00.

ימי חופש, כל סוף שבוע שלישי מקבל או אחד מההורים או הבת (בהתחשב בגילה מעל ל-11), לחלופין.

השתתפות כספית בהחזקת הבת (ספרי לימוד, שירותים רפואיים, טיולי בית ספר, תשלומי בית ספר, בגדי בית ספר וכו’) הנה שווה בין ההורים.

תשלום עבור חוגים ולימודים נוספים, קניות והוצאות לא הכרחיות הנו שווה בהסכמת שני ההטורים עם דבר זה או ישולם ע»י ההורה החושב שיש צורך בכך.

מתנות לבת תשולם ע»י ההורה הנותן מתנה.
אף הורה לא ישלם מזונות.

מטרת הסכם זה היא שחרור מיידי של הבת מפיקוח מחלקת הרווחה וחזרתה לתנאי חיים רגילים בשבילה, והוא הנו בתוקף רק במקרה זה.

הסכם זה הנו קבוע, בתוקף עד בגרותה של הבת ולא ניתנה לשינוי אלא בהסכמה הדדית של שני הצדדים.

הצדדים מוותרים מרצונם החופשי על כל מעשה הגורם לשינוי הסכם זה.

רוסטובצב נטלי _______________ רוסטובצב סרגיי

В суд от 11-07- 2012

здание, где работают подонки, убийцы, сволочи и бандиты Госпожа судья!

В своем решении от 11 июня 2012 года, вы постановили — до заседания с прениями по вопросу необходимости содержания моей дочери в интернате, продолжить тот режим, который был назначен ранее.

Однако, после судебного заседания режим заключения моей дочери был значительно ухудшен социальным отделом.

Так, в период принятия вами решения от 11 июня, я имел возможность забирать свою дочь на выходные со следующей периодичностью: 11-12 мая, 25-26 мая 15-16 июня, что составляло два с половиной раза в месяц. Последняя встреча была согласованна до суда.

После принятия вами решения, социальный отдел сократил возможность забирать свою дочь на выходные до одного раза в месяц, что является прямым нарушением существовавших условий.

И даже это, как выясняется, сейчас под вопросом.

Кроме того, окончание учебного года, подразумевает по умолчанию в любом интернате увеличение контактов с родителями, а не наоборот, как решил социальный отдел.

Кроме этого, несмотря на окончание занятий, время которое моей дочери позволяют доступ к компьютеру (30 минут в сутки), не изменилось. Время, которое моей дочери позволяют уделять принесенной мной учебной литературе, не изменилось, а чаще ей это запрещают вовсе.

Кроме того, мне запрещают общаться с дочерью на понятном нам языке, используя мой иврит, для того чтобы приписывать мне высказывания, которых я не делал и тут доходит до смешного. Мое высказывание, что государство Израиль демократическое государство и в нем люди подчиняются законам и суду, а не произволу администрации, как это происходит в тоталитарных и фашистских странах, было интерпретировано, как то что в Израиле фашизм, что социальная работница фашистка и что я вмешиваюсь своими высказываниями, в вопросы мишморета. Когда я попросил объяснить, каким образом социальные работники делают такие удивительные выводы, мне ответили:

— Из контекста, предшествующего твоим словам.

Кроме этого требования общаться с дочерью на иврите, которым я владею недостаточно для общения, это попытка сделать наше общение неполноценным, а так же ввести на все время встречи раздражающий фактор, которым является невозможность общаться на понятном языке.

Мне запретили, без объяснения причин, тактильный контакт с дочерью, который происходил в виде массажа стоп ног, и плеч.

В принятых мерах я вижу исключительно желание социальных работниц прервать мою эмоциональную связь с дочерью.

Кроме того, довожу до вашего сведения, что:

Моя дочь, как она сообщила мне, отказалась сдавать большую часть экзаменов, потому как считает нечестным получать оценку тогда, когда ее знания по предмету за время пребывания в мирказ херум, не увеличились.

Моя дочь отказалась от встреч с мамой. По ее утверждения, не выезжать с мамой на выходные ей разрешили, а встречаться с мамой заставляют угрозами. Социальные работницы мирказ ахерум Оснат и Яэль угрожали ей наказаниями в случае ее отказа встречаться с мамой. На это моя дочь пожаловалась мне в присутствии социальной работницы Зоар.

В то время, когда моя дочь жила со мной, она также не хотела встречаться с мамой и пребывание в мирказ а херум, несмотря на лживые утверждения социальных работниц, ничего в этом вопросе не изменило, но я приводил дочь в мирказ а кашер для встреч с мамой, ни чем ей не угрожая.

Однако вы получали лживые заключения социального отдела, что это я препятствую встречам дочери с ее мамой.

В настоящий момент, дочь находиться под контролем социального отдела более четырех месяцев, однако упреки на нежелание моей дочери на встречи с мамой, социальный отдел лживо адресует в мой адрес.

Мне запретили передавать в мирказ ахерум моей дочери, какие бы то нибыло напитки. Сначала это объяснили тем, что ребенку нельзя много сладкого (хотя норму сладостей ни кто не установил), но тогда я предложил приносить чистую воду и также получил отказ социальной работницы.

На этом и сопутствующих основаниях, я подозреваю, что детям в мирказ а херум вместе с напитками дают некие успокаивающие средства типа брома или наркотических средств.

Это, как и ограничения доступа к компьютеру (пол часа в сутки), запрет на чтение учебной литературы по выбору дочери, препятствует ее интеллектуальному развитию, что видимо, входит в решения социального отдела — всемерно замедлить интеллектуальное развитие находящихся у них детей. Социальному отделу удобнее работать с дебилами.

Отсутствие доступа к компьютеру и Интернету вызывает страдания моей дочери и по-существу, является пыткой, поскольку моя 11 летняя дочь начала играть на компьютере с двух-трех лет, а в четыре года имела свой компьютер и ее общение с ним играми, в обычном смысле слова не ограничивалось.

Моя дочь занималась дизайном в спец программе для девочек и имеет свой сайт.

Социальный отдел сознательно разрушает мир моей дочери. Пытается вывести ее из душевного равновесия и привести к психиатрическим болезням.

Социальные работники, отказываются аргументировать принимаемые ими решения, сообщая только, что они считают, что эти решения на пользу Юле, и обвиняют меня в паранойе. А ведь я только прошу сообщать мне мотивы принимаемых решений.

Но мотивы решений принимаемых социальными работниками, видимо настолько отвратительны и являют собой преступления против ребенка и его психики, что они предпочитают их скрывать.

Социальный отдел запретил мне привозить подруг моей дочери, для общения с ней, от чего моя дочь очень страдает.

Заявления социального отдела о том что моя дочерь находится в мирказ а херум потому, что иначе она не может видеться со своей мамой, также лживы.

Маме моей дочери, ее адвокату, было предложено соглашение прилагаемое ниже.

Мама моей дочери, через адвоката от предложенного отказалась, сообщив, что ее целью является не то, что бы моя дочь жила с мамой, а что бы она не жила со мной.

Я стараюсь поддерживать в своей дочери бодрость духа и хорошее настроение, но все чаше я замечаю в ней состояние угнетенности и апатии.

На основании вышеизложенного, я прошу до суда с прениями о месте жительства моей дочери, Юлии, которое должно состоятся 13.11.2012 года — вернуть мою дочь домой, что бы она могла чувствовать себя нормально. Могла встречаться со своими подругами, учиться, читать интересующие ее книги, смотреть интересующие ее фильмы и самое главное, наконец почувствовать себя счастливой.

И конечно, что бы при отсутствии постоянных провокаций социального отдела, восстановить не насильственное общение моей дочери с ее мамой.

Если же, по каким либо причинам, госпожа судья, вы посчитаете, мою дочь недостойной такого счастья, прошу регламентировать ее пребывание в мирказ а херум с прекращением произвола недостойного демократического государства, следующим образом:

Каждые выходные моя дочь должна иметь возможность направиться к одному из родителей.

Мои с дочерью встречи в мирказ а херум проводить в удобное мне, а не социальным работникам время.

Запретить языковую дискриминация противоречащую «Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года, статье 30, а также статьям 2, 17(d), 20(3),29(c). Для чего убрать требование по определению моего с дочерью языка общения.

Разрешить моей дочери во время летних каникул не ограниченый доступ к тому компьютеру который я ей предоставлю и к тем книгам, которыми я ее обеспечу.

Разрешить мне обеспечить свою дочь чистой водой.

Разрешить на время летних каникул более длительные посещения дома, как это принято в интернатах предоставляющим воспитанникам летний отпуск.

Разрешить моей дочери 07.09.2012 года присутствовать на батмицве ее подруги Анны Каштанов.

Для принятия объективного решения на суде назначенном на 13.11.2012 года, категорически отстранить социальный отдел и его сотрудниц, и приглашенного ими адвоката от участия в решении суда, как лиц с предвзятым сложившимся мнением и полным непониманием происходящего в силу совершенно иной ментальности.

Поручить представлять интересы моей дочери, с пониманием особенностей менталитета родителей моей дочери и атмосферы в которой она воспитывалась, русскоязычному адвокату, алии после 89 года, по происхождению из Украины, Белоруссии, запада европейской части России.

Если суду потребуется заключение психолога, то психолог, который будет представлять свое заключение должен соответствовать тем же критериям, что и адвокат.

Оплату обоих специалистов, если суд посчитает, что государство, вмешавшееся в мою жизнь, не должно мне предоставить бесплатно, я готов взять на себя.

Прошу также, в качестве свидетеля, пригласить на судебное заседание 13.11.2012, мою сестру, гражданку Израиля, Радомскую Елену, которая длительное время жила с нами, когда мы с мамой моей дочери были одной семьей и которая жила со мной и моей дочерью, с апреля- мая – 2011 года, до того момента, когда в соответствии с Вашим решением, полиция насильно оторвала мою дочь от ее платья и передала социальным работникам.

Моя сестра также участвовала и слышала многие моменты переговоров между мной и моей женой, происходивших в это время. Присутствовала при несанкционированных соц.отделом встречами моей дочери, с мамой.

Госпожа судья!

Я очень надеюсь, что вы примите решение о прекращении экспериментирования социальным отделом над психикой моей дочери и молюсь, чтобы это не было слишком поздно.

Подпись _____________

Соглашение

о равном совместном участии в воспитании несовершеннолетней дочери, Ростовцевой Юлии,

Между: Ростовцевой Натали, т.з № __________________ — мать

и Ростовцевым Сергеем, т.з № __________________ — отец

Оба родителя принимают равное участие в воспитании дочери, для чего их время для общения с дочерью определяемое данным соглашением – равное по времени.

Учитывая разные графики работы родителей время общения с дочерью устанавливается/ делиться по следующему принципу:

Все свободное от школьных занятий и сна время дочери, Ростовцевой Юлии, делится на три части.

Одна часть предоставляется Ростовцевой Натали — матери

Одна часть предоставляется Ростовцеву Сергею — отцу

Одна часть предоставляется Ростовцевой Юлии – дочери, учитывая ее возраст – старше 11 лет.

Изменение или смещение времени исключительно по взаимному согласию всех сторон.

Во время школьных занятий имеющееся для общения и воспитания время между 13 или 14 часами по израильскому времени и 22 часами вечера составляет 8-9 часов.

Учитывая график работы матери (в основном с 17- 18 часов), мать забирает дочь из школы и 2 часа 50 минут исключительно ее время общения с дочерью , а при согласии дочери и с условием, что домашнее задание будет выполнено в это время, до 18 часов.

Учитывая график работы отца до 19 -19.20 часов, его временем является оставшееся время до сна дочери.

Во время каникул, из 12 свободных часов мать использует для общения и воспитания дочери любые 4 часа до 18 00, а при желании и согласии дочери 8 часов, начиная с 10 часов утра, и до 18 00.

Выходные, каждый третий конец недели, получает или один из родителей или дочь (учитывая ее возраст старше 11лет), в порядке очередности.

Материальное участие в содержании дочери (учебники, медицинские услуги, школьные экскурсии, оплата за школу, школьная одежда и т.д.) равное для обоих родителей.

Оплата кружков и дополнительных занятий, дополнительных, не обязательных покупок и расходов, равная при согласии обоих родителей с этими мероприятиями или это оплачивает тот из родителей, кто видит целесообразность этих затрат.

Подарки дочери оплачивает дарящий родитель.

Алименты не платит ни один из родителей.

Данное соглашение имеет целью немедленное освобождение дочери от опеки социального отдела и возвращение ее к нормальным условиям жизни привычным ей и только при этом, действительно.

Данное соглашение является постоянным, действует до совершеннолетия дочери и не может быть изменено иначе, чем по обоюдному согласию обоих сторон.

Стороны добровольно отказываются от прав, на любые действия ведущие к изменению данного соглашения.

Ростовцева Натали ________________ Ростовцев Сергей_________________

Видео с Юлей и Аней.


Юля моя дочь. Сейчас она сидит в израильской тюрьме за то, что решила, при разводе родителей остаться с папой. Социальный отдел Израиля применяет к ней, за это ее преступление гестаповские методы.
На видео один из ее приездов домой. Юля играет в пятнашки со своей подругой. Пока социальные отделы думали, что ее можно сломать, ее раз в две-три недели отпускали домой. В израильских тюрьмах есть право на отпуск. Уже почти полгода для Юли отпусков нет.

Израильский пляж

Нектарина.

Пляжный спорт девчонок

Комментарии с форумов.

Здесь наиболее я постараюсь разместить наиболее интересные вопросы с различных форумов на http://julona.ru

user=»Ганзенгольд»

в Штатах такое на каждом шагу. Вам надо не Израилю мстить а международным социалистам в целом

user=rostovtsev_info

Вы совершенно правы, но так уж человек устроен, что когда сыновей евреев бросали в Нил, сестру Моисея интересовала судьба не всех еврейских мальчиков, а именно ее брата.
У меня сердце разрывается когда я думаю о моей несчастной дочери. Она же не кто-то о ком я слышал. Она это человек, за которого я готов отдать жизнь ни мгновения не раздумывая. Моя жизнь только для ее счастья. Но она в тюрьме только потому что выбрала меня, а выбрала меня именно потому, что ощущает… не понимает, а ощущает у кого из двоих родителей чувства, а не желание предстать перед знакомыми в удобном свете.
А гестапо-людоеды, пожиратели счастья, в виде социального отдела, на стреме.
Но абстрактно, я вовсе не хочу сказать, что мой случай уникален. Просто в МОЕМ случае, в тюрьме МОЯ дочь.
Начнем с малого. Отправьте эту открытку двум своим знакомым, и попросите каждого сделать тоже.
Победа над уродами должна начинаться с какого-то участка фронта. Может как раз моя ситуация, станет битвой под «Сталинградом» и началом дороги на «Берлин».
Комментарии с форумов.

Предупреждение:

Перевод на языки иврит или арабский, какой либо статьи, либо ее части, не зависимо от цели перевода, по праву автора я

категорически запрещаю.

Нужно испросить разрешения.. אזהרה: התרגום לשפות עברית או ערבית, שום מאמר או חלק ממנו, ללא קשר מטרת התרגום, המחבר של דיני מיסים

וחלילה מכול וכול.

אתה צריך לבקש הרשאה.