בקשת הדחת שופטת גולן תבורי

здание, где работают подонки, убийцы, сволочи и бандиты

בקשת הדחת שופטת גולן תבורי

רוסטובצב סרגיי
ראשל»צ, ‘:

תיק ביהמ»ש תמ»ש
תיק ביהמ»ש תמ»ש מס’ 21888-10-11
תיק ביהמ»ש תמ»ש מס’ 46408-10-10

נימוקים להדחת שופטת גולן תבורי
1) במשך שנה וחצי (מ-19.09.2010 עד 19.02.2012) אחרי שהורה אחת, של מין נקבה, ניסתה לשבור ראשו של הורה שני, של מין זכר, אשר ישן ברגע זה, באמצעות פטיש בעל משקל חמש קילו, שופטת גולן תבורי לא קיבלה החלטה בעניין מגוריה של הילדה יוליה רוסטובצב וחיכתה למועד בו הליך משפטי נגד הורה של מין נקבה לא תאפשר לקבל החלטה לטובתה וכך גילתה חוסר אובייקטיביות ב»אי קבלת» החלטה.
2) השופטת קיבלה החלטה על מגוריה של יוליה רוסטובצב והעברתה לאימה ללא זכות ערעור וללא הודעה על ההחלטה שנתקבלה לפני ביצועה שגרם למעצרי, לשוד דירתי ע»י עובדים סוציאליים ורוסטובצב נטלי במועד בו היתי עצור במשטרה כתוצאה מפרובוקציה.
השופטת גולן תבורי גילתה דעה קדומה והתעלמות מאינטרסים של הצד של גבר ומהות קבלת החלטתה.
אין לשופטת זכות לקבל החלטה, אפילו זעירה מאוד, בהיעדרות שני הצדדים. הפרה זו צריך לגרום לא רק לביטול החלטה זו, אלא גם להדחת השופטת.
3) החלטת שופטת גולן תבורי על שינוי מקום מגוריה של הילדה והעברתה לאימה, אף-על-פי רצונה של יוליה רוסטובצב לגור עם אביה ואי-רצון מוחלט להיפגש עם אימה, גרמה לייצור סיכון לילדה יוליה רוסטובצב, שכתוצאה מכך היא הועברה למרכז החירום לפי החלטתה של אותה שופטת. הנני סבור שגם אחר כך השופטת גולן תבורי פעלה ותפעל במטרה להגן על מעשיה השגויים, לא מבוססים על מציאות ומפלים, וזה הנה עילה להדחתה מתיק 21888-10-11 ומתיק אשר נוצר כתוצאה מכך 46408-10-10 תמ»ש 46408-10-10 רוסטובצב נ’ רוסטובצב.
4) הישיבה על העברת יוליה רוסטובצב למרכז החירום במקום החזרתה לאביה נערכה בהיעדרות עורך דינו של הורה ממין זכר, בקסנסקי, שלפי מכלול מעשיה הפמיניסטיים של השופטת גולן תבורי מהווה עילה להדחה.
5) בישיבת בית המשפט שנערכה ב-30.04.2011 השופטת גולן תבורי קיבלה הסכמתו של עו»ד דמיטרי בקסנסקי להעברתה של יוליה בקסנסקי לחסות שירותי רווחה בתור דעתו של אביה של יוליה, סרגיי רוסטובצב, למרות שעו»ד בקסנסקי לא היה מוסמך לנהל תיק מס’ 21888-10-11.
אי-ביצוע הליך תקין שוב נעשה בניגוד לאינטרסים של הצד ממין זכר, שמהווה עילה להדחה.
6) בישיבת בית המשפט שנערכה ב-30.04.2011 השופטת גולן תבורי קיבלה החלטה על העברת יוליה תחת חסות שירותי הרווחה, למרות הפגנה ברורה שהתבטאה בבריחת יוליה רוסטובצב, ילדה בת 11, לאביה, רצונה לגור עם אביה וחוסר סיבות אובייקטיביות כלשהן לאי-קיום רצונה של הילדה שהתבטאה בצורה כל כך ברורה.
7) מחלקת הרווחה התייחסה להחלטתה של השופטת גולן תבורי בישיבת בית המשפט מ-11.06.2012 להשאיר את המצב ללא שינוי עד שימוע ב-13 בנובמבר כאישור «חותמת גומי», מאחר מיד מייד אחרי החלטה זו היא החלה לשנות את המצב, כאילו השופטת כבר קיבלה עמדת מחלקת הרווחה. קודם הוחמרו ואחר כך סילקו לחלוטין קשריי עם בתי, ועל כך כתבתי בבקשותיי מ-11.07.2012 ומ-25.07.2012, אשר הוכרו אחר כך כתצהיר, ולאחותי נאסרה פגישה מסיבות שנוסחו ע»י עובדת סוציאלית ככה:
מאוד ממכתבך, שהרי שוחחנו לפחות פעמיים ומסרתי לך, כי נשקול ביקור בפנימייה של יוליה, לאחר תקופה, שיוליה תסתגל למסגרת.
העובדה שמחלקת הרווחה שהיא צד אחד בהליך, ללא כל התנגדות השופטת מהיחה כהחלטות השופטת גולן תבורי הם חותמת גומי ומרחיקה אותי מבתי בתקופה בה מחכים להחלטה בעניין זה, היא הסיבה החשיבה שבגללה גם אני לא יכול לקבל החלטות השופטת גולן תבורי כאובייקטיביות, כאלו שלא התקבלו מראש, וזו עילה להדחתה.
8) אחרי שתי פניותיי, מ-11.07.2012 ו-25.07.2012, לשופטת גולן תבורי בבקשה להתערב מייד למעשי מחלקת הרווחה, אשר מפרה בפועל החלטת המשפט הקודם על הקפאת המצב עד למשפט זה, השופטת לא התערבה ואפשרה להפוך מעשים אלה לבלתי הפיכים שגרם לנזק למצבה הנפשי של בתי, כפי שנראה מחוות דעת שירותי הרווחה ומתשובות הפסיכולוג בישיבת בית המשפט ב-13.11.2012. זו עילה להדחת השופטת גולן תבורי.
9) בישיבת בית המשפט ב-13 בנובמבר השופטת גולן תבורי קיבלה החלטה על כך כי יש לי זכות לדבר עם בתי בשפה רוסית.
אך כאשר ב-21.01.2012 בתי התקשרה אלי ממקום כליאתה, המשגיחה ממחקת הרווחה הודיעה לי כי עלי לדבר עם בתי בעברית בלבד או לא יתנו לי לדבר כלל. כאשר הפנתי אותה להחלטת השופטת גולן תבורי, משגיחת מחלקת הרווחה התקשרה לעו»ד זהבה סנדר ואחרי שיחה איתה הודיעה לי כי אפשר לי לדבר עם בתי בשפה רוסית רק במהלך פגישות, ולשוחח בטלפון בעברית בלבד.
ומאחר ופגישותיי עם בתי לא אפשרו כבר יותר מ-5 חודשים עקב החלטה לא אובייקטיבית של השופטת גולן תבורי, אז או זה צחוק להגני של שופטת גולן תבורי בהחלטתה, או איש אינו מתחשב בהחלטות השופטת הנ»ל.
כך או כך יש עילה להדחת השופטת גולן תבורי.
10) כאשר דיברו על כליאתה של בתי במרכז החירום, השופטת גולן תבורי לא שמה לב להיעדרות עורך דיני בקסנסקי (ראה סעיף 4), אך קשיים עם הימצאות בישיבת בית משפט של עו»ד סנדר הנשכר ע»י מחלקת הרווחה גרמו להדחת דיון בתיק כמעט לחודשיים – חודשים בהם בתי תצטרך להיות כלואה. עם זאת, השופטת לא הגיבה לבקשתי לשכור לבתי עורך דין דובר רוסית על חשבוני (ולא על חשבון מחלקת הרווחה).
11) עו»ד סנדר הנשכרת ע»י מחלקת הרווחה הודיעה לי לפתע כי השופטת גולן תבורי, ללא ישיבת בית המשפט, קיבלה החלטה על בדיקה פסיכיאטרי שלי. כי החלטה זו התקבלה עוד בספטמבר 2012 ורק בגלל אי-הבנה כלשהי לא הודיעו לי על כך.
מלבד שהנני מתנגד להחלטה זו, אשר התקבלה בהיעדרותי ובהיעדרות עורך דין המייצג אותי, החלטה זו, אם היתה כזו, נושאת אופי משפטי דואלי, מאחר ו-:
ידוע לשופטת גולן תבורי כי אשתי לשעבר נתנה לי מספר מכות ברקה באמצעות פטיש, כאשר ישנתי. כמו כן השופטת הייתה צריכה לדעת כי מעשה זה יכול להיות סיבה לתביעה על פיצוי נזק לבריאות בתקופה של שבע שנים מיום האירוע. לפיכך, כאשר השופטת גולן תבורי שללה ממני אפשרות פגישות עם בתי, חייבה אותי לבדוק אצל פסיכיאטר, היא מאלצת אותי, בשימוש בבתי כבת ערובה, להוכיח בעצמי חוסר נזק לבריאותי כתוצאה ממעשיה של רוסטובצב נטלי.
12) השופטת גולן תבורי השאירה ללא תוצאות הפרת אמנה על זכויות הילד מצידה של מחלקת הרווחה:
התקבלה ע»י רזולוציה 44/25 של אסיפה כללית מ-20 בנובמבר 1989, התקבלה ע»י ישראל.
13) למרות בקשתי מ-11.07.2012, אחותי לא הוצגה בבית משפט כעדה, וכעדים היו רק עובדות שירות הרווחה והאנשים שנשכרו על ידיהם.

לפיכך השופטת גולן תבורי בהיעדר החלטותיה שנה ו-8 חודשים של עצבנות ומצח לבתי יוליה רוסטובצב, כאשר הכניסה אותה למרכז הליך משפטי בין הוריה, ולמועד ישיבת בית המשפט הקבעה שופטת גולן תבורי בהחלטותיה לקחה מבתי יוליה רוסטובצב 11 חודשי חיים מאושרים, לקחה ממנה ביתה, לימודים רגילים, קשרים עם חבריה ובני משפחתה.
בן אדם שיכול לעשות כך – אין לא מקום בין שופטים.

הנני מבקש לקבוע מייד ישיבת בית המשפט, לבטל כל ההחלטות שנתקבלו ע»י השופטת גולן תבורי בתיקים הנ»ל ולדחות את השופטת גולן תבורי מהתיקים הנ»ל.

תאריך________26.11.2012_______ חתימה______רוסטובצב סרגיי_________

Оставить комментарий


− 4 = четыре

Предупреждение:

Перевод на языки иврит или арабский, какой либо статьи, либо ее части, не зависимо от цели перевода, по праву автора я

категорически запрещаю.

Нужно испросить разрешения.. אזהרה: התרגום לשפות עברית או ערבית, שום מאמר או חלק ממנו, ללא קשר מטרת התרגום, המחבר של דיני מיסים

וחלילה מכול וכול.

אתה צריך לבקש הרשאה.